Support & Vedlikehold

Bedriften kan få on-site support om bedriften skulle trenge det. I tillegg kan vi tilby fjernhjelp gjennom TeamViewer. Generell vedlikehold av bedriftens IT-system.